Превантивно лечение. Какво трябва да направя сега?

Не е лесно да се определи кога пациентът страда от мигрена. Много често, става въпрос за заболяване, което вече има близък роднина и, поради това, “няма лек”. Но, може би най-важното послание на тази книга е че “Да, лек има”.. През последните години са направени важни стъпки за опознаването на физиопатологичните процеси на мигрената, въпреки че все още има неизвестни, които да се разрешат.

 

Също така се забелязва напредък при диагностицирането на мигрената, която понастоящем въпреки своеобразието й може лесно да се открие въз основа на клинични критерии.

 

Днес можем да твърдим, че с подходящо комбиниране на симптоматичното и превантивното лечение се контролират 80-90% от кризите на мигрена, заедно с всичко, което този потенциален успех предполага за пациента. Тъй като мигрената е хроничен и изключително хетерогенен процес, много пациенти дълги години няма да почувстват необходимост от специфични грижи, още повече ако страдащият от мигрена вече познава и контролира подходящо кризите си. Именно в тези случаи е необходима помощта на невролог (признаци на болест, изменения на кризите, усложнявания, липса на ефект от прилаганото лечение). Естествено, пациентът не трябва да предприема своето си лечение при тези случи. Точно в този момент е необходима намесата на специалист, който да наблюдава пациента, докато ситуацията не бъде разрешена.

 

Сподели