Cephalgia

За инструкции за публикуване, моля вижте тук; за етични принципи - тук.

Списание "Cephalgia"
ISSN 1311-3623
е официално издание на
Българско дружество по главоболие и болка

"Cephalgia” се издава 2 пъти годишно.
Публикуват се обзорни статии, оригинални статии, кратки научни съобщения и клинични случаи и писма до редактора от всички области на неврологията. Приемат се само непубликувани материали. Авторите подписват декларация, че предоставения материал не е предложен за печат на друго място. Предоставените материали и описаните в тях изследвания трябва да отговарят на етичните стандарти. При съавторство утвърдената за печат статия трябва да бъде подписана от всички автори.

Цялото течение на списанието от 1999 г. до днес е достъпно и онлайн чрез специализираната ни издателска система на адрес:

https://glavobolie.org/journal/