Контакти

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия "Свети Наум"
ул. "Любен Русев № 1,
София 1113
тел: 9702196
факс: 9709309
e-mail: ubalnp@yahoo.com
e-mail: info@glavobolie.org
Акад. Иван Миланов - Изпълнителен директор