Редакционна колегия

Главен редактор: Ив. Миланов, България
Секретар: В. Грозева, България

Редакционна колегия:
П. Стаменова, България
И. Райчев, България
Д. Георгиев, България
Д. Богданова, България
М. Висоцка, Полша
В. Осипова, Русия
П. Мартeлети, Италия
Д. Митсикостас, Гърция
Ф. Антоначи, Италия
Дж. Сандрини, Италия
Дж. Напи, Италия