Управителен съвет

Председател:
Акад. Ив. Миланов

Членове на управителен съвет

 • доц. Иво Радославов Райчев
 • доц. Пенчо Николов Колев
 • д-р Веселина Тихомирова Грозева
 • доц. Десислава Богданова

Членове на Дружество по главоболие и болка

 • д-р Александър Господинов Гиритлиев
 • д-р Алим Измайлов
 • проф. Ара Капрелян
 • д-р Богалина Асенова Златарева
 • д-р Божидар Маргаритов Коев
 • д-р Борислава Крумова Василева
 • д-р Васил Петров Тодоров
 • д-р Веселин Костадинов Русинов
 • д-р Виктор Асенов Каралийски
 • д-р Виолета Михайлова
 • д-р Вълчо Илиев Найденов
 • д-р Габриела Филипова Чалова
 • д-р Галина Илиев Златева
 • д-р Георги Симеонов Шуманов
 • д-р Диана Василева Цолова
 • проф. Димитър Масларов
 • д-р Елена Димитрова Георгиева
 • д-р Емилия Николова Сиракова
 • д-р Живко Петков Петков
 • проф. Захари Иванов Захариев
 • д-р Иван В. Иванов
 • д-р Ивета Райчевска-Иванова
 • д-р Кана Георгиева Принова
 • д-р Костадин Георгиев Бързински
 • д-р Лидия Дренчева
 • д-р Лилия Иванова Илиева
 • д-р Малина Колева Инджова-Грънчарова
 • д-р Мариана Божилова
 • д-р Марияна Вълчева
 • д-р Марияна Иванова Бързинска
 • д-р Маруся Димитрова Кунева
 • д-р Милвена Костадинова Коева
 • д-р Милена Петрова Крушарска
 • д-р Милена Стойнева
 • д-р Надка Илиева Цакова
 • д-р Недко Чудомиров
 • проф. д-р Параскева Стаменова
 • проф. Пенка Атанасова Атанасова
 • д-р Петя Петкова Калъпова
 • д-р Росен Хаджииванов
 • д-р Румяна Игнатова Додовска
 • гл. ас. Румяна Николова Кузманова
 • д-р Светлана Георгиева Митева-Мечкарова
 • д-р Силвия Маринова Василева-Павлова
 • д-р Силвия Славова Славова
 • д-р Слава Иванова Данева
 • д-р Соня Иванова
 • д-р Спаска Лазарова Кръстева
 • д-р Стефан Савчев Богиловски
 • д-р Таня Иванова Митева
 • д-р Татяна Страхилова Младенова
 • д-р Христина Захариева Димитрова
 • д-р Христина Чилингирова