Управителен съвет

Председател:
Акад. Ив. Миланов

Членове на управителен съвет

 • доц. Иво Радославов Райчев
 • доц. Пенчо Николов Колев
 • д-р Веселина Тихомирова Грозева
 • доц. Десислава Богданова

Научен секретар

 • Росен Хаджииванов: гр. Смолян, ДКЦ Смолян Неврофизиологичен кабинет, ЕМГ и ЕП. НО към МБАЛ Смолян; е-мейл: r_hadzhiivznov@abv.bg; tel: 0887743979 ; УИН 2200000292
 • Милена Петрова Крушарска: гр. Димитровград, ул. Трети март 112; тел: 0889214912; е-мейл: dr_krusharska@abv.bg; УИН 2700000574
 • Виолета Михайлова: гр. Димитровград, ул. Първи май 28; тел: 0888935008; е-мейл: doctorvm@abv.bg; УИН 2700000131
 • Емилия Николова Сиракова: гр. Пловдив, ВМА-Пловдив; тел 0885542626; е-мейл: emilia_sirakova@mail.bg; УИН 2200000144
 • Живко Петков Петков: гр. Шумен, ул. Възраждане 1; тел: 0888295634; е-мейл: jivko_petkov@mail.bg; УИН 2800000211
 • Веселин Костадинов Русинов: гр. Бургас, УМБАЛ-Бургас; тел: 0888323958, е-майл: dokives@abv.bg; УИН 0300000164
 • Диана Василева Цолова: гр. София; МЦ „Главоболие“ и МДЦ „ИСУЛ“, тел: 0898506373; е-мейл: tzolovadiana@gmail.com; УИН 2300002731
 • Славка Иванова Данева: гр. Пловдив, ВМА – Пловдив, тел: 0899156921; е-мейл: slavadaneva@abv.bg; УИН 1700003225
 • Татяна Страхилова Младенова: гр. София, частен неврологичен кабинет, тел: 0885135606; е0мейл: tt7777777@abv.bg; УИН 2300009255
 • Кана Георгиева Принова: гр. София, ВМА-София, тел: 0888234352; е-мейл: k.prinova@yahoo.com; УИН 2300004825
 • Захари Иванов Захариев: гр. Пловдив УМБАЛ „Св. Георги“ - Пловдив, тел. 0888254920; УИН 1700001461
 • Галина Илиев Златева: гр. Добрич, ул „Христо Смирненски“ 2, тел 0888933975, е-мейл: galiazlateva@abv.bg; УИН 0900000105
 • Силвия Славова Славова: гр. Силистра, тел: 0888741286; тел: silvi63bg@hotmail.com; УИН 2000000209
 • Лидия Иванова Дренчева: гр. Бургас, тел: 0888735978; УИН 0300000666
 • Костадин Георгиев Бързински, гр. Пловдив тел: 0878865505; е-мейл: drkbarzinski@gmail.com; УИН 1700001914
 • Богалина Асенова Златарева: гр. Пазарджик, ДКЦ „Хигия“, тел: 0888777973, е-мейл: boghi_1961@abv.bg; УИН 1400000070
 • Светлана Георгиева Митева-Мечкарова: гр. Пазарджик, ул. „К. Величков“ 50, тел: 0899999536 , е-мейл: miteva_sv@abv.bg; УИН 1400000737
 • Малина Колева Инджова-Грънчарова: гр. Кърджали, тел: 0888965172, е-мейл: malina_indjova@yahoo.com; УИН 1000000177
 • Ара Гарабед Капрелян: гр Варна, УМБАЛ „Св. Марина“, тел: 0888745562, е-мейл: arakapri07@yahoo.com; УИН 0400000146
 • Димитър Богданов Масларов: гр. София, I-ва МБАЛ -София, тел: 0896660601, е-мейл: maslarovdb@abv.bg; УИН 2300002851
 • Румяна Игнатова Додовска: гр. София, ДКЦ 6, тел: 0888652420, е-мейл: li_dodovska@abv.bg; УИН 2300008240
 • Силвия Маринова Василева-Павлова, гр. София, ДКЦ 6, тел: 0888869596, е-мейл: vasilev HYPERLINK "mailto:vasileva63@abv.bg" HYPERLINK "mailto:vasileva63@abv.bg"a63@abv.bg; УИН 2400000835
 • Петя Петкова Калъпова: гр: Ямбол, частен кабинет, тел: 0898468238, е-мейл: p.kalapova@abv.bg; УИН 2900000361
 • Маруся Димитрова Кунева: гр. Шумен, тел: 0888824670, е-мейл: neuron2002 (непълен); УИН 2800000364
 • Виктор Асенов Каралийски: гр. Пловдив, УМБАЛ „Каспела“, тел: 0885222602, е-мейл: vkaraliyski@gmail.com;  УИН 1700005252
 • Лилия Иванова Илиева: гр. Плевен, МБАЛ „Св. Пантелеймон“, тел: 0888548063, е-мейл: d_rilieva@abv.bg; УИН 1600000844
 • Спаска Лазарова Кръстева, гр. Пловдив, УМБАЛ „Каспела“ тел: 0883366190, е-мейл; spaska_krysteva HYPERLINK "mailto:spaska_krysteva@abv.bg" HYPERLINK "mailto:spaska_krysteva@abv.bg"@abv.bg; УИН 1400001005
 • Пенка Атанасова Атанасова, гр. Пловдив, УМБАЛ „Св. Георги“, тел: 0888837352, е-мейл: p_a7@abv.bg; УИН 1700002787
 • Христина Захариева Димитрова, гр. София, ВМА; тел: 08888931140, е-мейл: drhrisi@abv.bg; УИН 2300009560
 • Надка Илиева Цакова, гр. София, ДКЦ 22, тел: 0888890269, е-мейл: drzakova@abv.bg; УИН 2300006718
 • Вълчо Илиев Найденов, гр. Пловдив, УМБАЛ „Каспела“, тел: 0888255071, е-мейл: val.nay@mail.bg; УИН 1700000723
 • Елена Димитрова Георгиева, гр. Монтана, МБАЛ Сити клиник, Климика „Св. Георги“, тел: 0898460670, е-мейл: dr. elena. HYPERLINK "mailto:elena.dimitrova@abv.bg" HYPERLINK "mailto:elena.dimitrova@abv.bg"dimitrova@abv.bg; УИН 1300000162
 • Мариела Павлова Божилова, гр. Перник, тел: 0888716615, е-мейл: m.bojilova777@gmail.com; УИН 1500000290
 • Марияна Иванова Бързинска, тел: 0888642619, е-мейл: drbrazinska@gmail.com; УИН 1700002384
 • Таня Иванова Митева, гр. Търговище, МБАЛ-Търговище, тел: 0887213997, е-мейл: ti_miteva@abv.bg;УИН 2600000338
 • Георги Симеонов Шуманов, гр. Хасково, тел: 0889322267, е-мейл: shumanov_g@abv.bg; УИН 2700000189
 • Марияна Стефанова Вълчева, гр. Хасково, тел: 0886849940, е-мейл: vulcheva.mariana.6@abv.bg; УИН 2700000565
 • Иво Радославов Райчев, гр. София, УМБАЛНП „Св. Наум“, тел: 0888522115, oclz_010@abv.bg; УИН 2300004396
 • Румяна Николова Кузманова, гр. София, УМБАЛНП „Св. Наум“, тел: 0888374963, е-мейл: rumyana_kuzmanova@abv.bg; УИН 2300008262
 • Иван Вълчев Иванов, гр. София, тел: 0888287944, е-мейл: ivan.ivanov64@gmail.com; УИН 2400000909
 • Габриела Филипова Чалова, гр. София, 0888471606, е-мейл: gabriela.chalova@gmail.com; УИН 2300002065
 • Алим Владимирович Измайлов (?), гр. Плевен, тел: 0895326743, е-мейл: alim_bg@yahoo.c HYPERLINK "mailto:alim_bg@yahoo.com" HYPERLINK "mailto:alim_bg@yahoo.com"om; УИН 1600001962
 • Борислава Крумова Василева, гр. София, 0897956149, е-мейл: borislava.krumova@dir.bg; УИН 0600000041
 • Стефан Савчев Багиловски: гр. Враца, 0888205101, е-мейл: dr.bogilovski@abv.bg  УИН 0700000701
 • Соня Иванова Христова: гр. София, УМБАЛНП „Св. Наум“, тел: 0887408006, е-мейл: ivanovasonia@gmail.com; УИН 2300008748
 • Пенчо Николов Колев, гр. София, УМБАЛНП „Св. Наум“, тел: 0888973968, е-мейл: penchokolev@gmail.com; УИН 2300007446
 • Александър Господинов Гиритлиев, гр. Пловдив, МБАЛ Пловдив, тел: 0888442331, е-мейл: alexandar_giritliev@abv.bg; УИН 1700000044
 • Христина Спиридонова Чилингирова-Игнатиева, гр. Пазарджик, 0888648381, e-mail: chilingirova.kristina@abv.bg; УИН 1400000863
 • Божидар Маргаритов Каев, гр: Смолян, тел: 0889254664, е-мейл: kаev2008@abv.bg; УИН 2200000050
 • Мариана Василева Кучева, гр. Плевен, УИН 1600000924
 • Васил Петров Тодоров: гр. София, УМБАЛНП „Св. Наум“, тел: 0888137988, е-мейл: v_todorov_1986@abv.bg; УИН 2300012573
 • Ивета Манолова Райчевска-Иванова, гр. Пловдив, тел: 0885658977, е-мейл: yvettarai@gmail.com; УИН 1700004323
 • Милвена Костадинова Коева, гр. Пловдив, 0888769518, e-mail: koeva_milneva@abv.bg; УИН 1700002420
 • Недко Иванов Чудомиров, гр. Пловдив, 0888847488, е-мейл: drnch@abv.bg; УИН 1700002582
 • Иван Господинов Миланов, дмн, гр. София, УМБАЛНП „Св. Наум“; УИН 2300004153
 • Параскева Костова Стаменова, дмн, гр. София, УМБАЛНП „Св. Наум“; УИН 2300007375
 • Веселина Тихомирова Грозева, гр. София, УМБАЛНП „Св. Наум“, тел: 0887211751, е-мейл: v.grozeva@yahoo.com; УИН 1900000896
 • Олга Маринова Ставрева, МБАЛНП "Св. Наум" София, УИН 2300012722
 • Елена Бориславова Чорбаджиева,  МБАЛНП "Св. Наум" София; УИН 0200000952
 • Венета Сашова Божинова, МБАЛНП "Св. Наум" София; УИН 2300001569
 • Анастасия Костадинова Шокова, МБАЛНП "Св. Наум" София, УИН 2200000009
 • Николай Лазаров Топалов,  МБАЛНП "Св. Наум" София, УИН 2300007098
 • Вероника Теодорова Дженева, МБАЛНП "Св. Наум" София, УИН 2300013792
 • Ксения Хрисова Кметска-Шотекова, МБАЛНП "Св. Наум" София, УИН 2300005258
 • Емил Георгиев Милушев, МБАЛНП "Св. Наум" София. УИН 2300003622
 • Огняна Валентинова Бургазлиева, МБАЛНП "Св. Наум" София, УИН 2300013180
 • Маргарита Юриева Желязкова, МБАЛНП "Св. Наум" София, тел 0889035487, е-мейл: margo_8@mail.bg, УИН 2300012711
 • Ирина Цветанова Стефанова, МБАЛНП "Св. Наум" София, УИН 2300011491
 • Михаела Владимирова Сергеева, МБАЛНП "Св. Наум" София, УИН 2300012210
 • Елена Николова Заякова,  МБАЛНП "Св. Наум" София,
 • Антоанета Стефанова Теофилова, гр. Шумен ул "Черешово топче" 2, тел 054 800 057, 0887475112, е-мейл: teofilova12@abv.bg, УИН 2800000018
 • Боряна Малева Балинова-Лазарова, ВМА-МБАЛ-Варна, тел: 0888100079, е-мейл: boriana_md@abv.bg, УИН 0400000240
 • Mаруся Димитрова Кунева, гр. Шумен, ГПСМП, е-мейл: nevron@mail.bg
 • Мая Михайлова Колева, МБАЛНП "Св. Наум" София  , УИН 0400003660
 • Огняна Божидарова Донева гр. Шумен, ДКЦ-1, к-т 211 тел: 0888684789; е-мейл: ogniana@mail.bg, УИН 2800000421
 • Любомир Костадинов Кайтазки, гр. София, УИН 2300005589
 • Петър Ангелов Дамянов, гр. София, УИН 2300007510
 • Нино Томов Чаушев. Гр. София, УИН 2300011423
 • Илияна Христова Пачева-Хаджиева. Гр. Пловдив, УИН 1700001734
 • Даниела Димова, гр. София, МБАЛНП „Св. Наум“, УИН 2300002528
 • Десислава Стоянова Наева. Гр. София, УИН 2400001037
 • Венцислава Иванова Недева, гр. София, УИН 2300001616
 • Николай Михнев Михнев, гр. София, УИН 2300011242
 • Мартин Николаев Марков, гр. София, УИН 2300010966
 • Йоана Василева Докова, гр. София, УИН 2300010968
 • Ирена Василева Велчева, гр. София, УИН 2300004535
 • Мария Петрова Стоянова, гр. Момчилград, УИН 1000000192
 • Пенка Жекова Чакърова-Мавродиева. Гр. Кърджали, УИН 1000000243
 • Вилиян Христов Габровски, гр. Варна, УИН 0400000452
 • Таня Костова Каракашян, гр. Пловдив, УИН 1700003470
 • Любомира Георгиева Първанова. Гр. Свищов, УИН 0500000234
 • Мария Бранимирова Стоянова-Миленкова, УИН 2300010942
 • Николай Димитров Марков, гр. София, УИН 2300007044
 • Теодора Евгениева Евденова, гр. София, УИН 2300011260
 • Невена Каменова Каменова, гр. София, УИН 1300000612
 • Александър Армандо Анкович, гр. Велико Търново, УИН 0500000003
 • Георги Петров Гозманов, гр. Пловдив, УИН 1700000853
 • Пресиян Константинов Дюкмеджиев, гр. Варна, УИН 0400002088
 • Ивелина Христова Ръцева, гр. Нови Пазар, УИН 2800000259
 • Радостина Викторова Каназирска, гр. Пловдив, УИН 1700002983
 • Сашо Христов Кастрев, гр. Благоевград, УИН 0200000718
 • Лора Божидарова Бакърджиева-Щиркова, гр. Варна, УИН 0400001449
 • Стоянка Владимирова Вучкова-Стаменова, гр. Плевен, УИН 1600001431
 • Борислав Йорданов Иванов, гр. Видин, УИН 0600000038
 • Марин Кънчев Станоев, гр. Варна, УИН 0400001562
 • Венета Цветкова Цановска, гр. Плевен, УИН 1600000253
 • Пенка Колева Златанова-Балева, гр. Бургас, УИН 0300000924
 • Николай Златков Калайджиев УИН 2300014262
 • Карина Анатолиева Атанасова УИН 2300014398
 • Нора Христова Христова УИН 2300014400
 • Наталия Ивова Горанова УИН 2300010472
 • Цветомир Дамянов Асенов УИН 2300013780
 • Елена Нинкова Заякова