News

The University of Copenhagen has in cooperation with the Danish Headache Center developed a new professional Master programme in Headache Disorders for healthcare professionals.

The programme will strongly strengthen the development in headache research and optimize the new exciting treatment options for patients.

Fellowship 

The International Headache Society (IHS) is accepting applications for clinical and/or basic headache research fellowships. A combination of basic and clinical research is possible 

APPLY NOW if you are interested in enrolling in one of these international programmes 

The 10th World Congress on Controversies in Neurology (CONy), chaired by Prof. Amos D. Korczyn, Israel, and Prof. Victor Oliveira, Portugal.

The Congress will take place in Lisbon, Portugal, March 17-20, 2016.

Website: http://www.comtecmed.com/cony

На вниманието на всички пациенти с КЛАСТЪРНО ГЛАВОБОЛИЕ: можете да наемете портативни кислородни бутилки за ползване по време на кластърните Ви периоди. За повече информация се свържете се с Петя Савова на тел: 00 359 896 642 733

 

Краен срок за кандидатстване - 16 януари 2013!

Европейското Неврологично Общество за пореден път предоставя ограничен брой стпендии, осигуряващи на младите специализиращи невролози, родени на или след 1 януари 1978 г.:

регистрация за конгреса; 3 полу-дневни учебни курса, престой в хотел от събота до сряда.

За повече информация:             

http://www.congrex.ch/ens2013/youngneurologist.html