News

Buenos Aires 2014

 

Интернационалната Асоциация за Изучаване на Болката (International Association for the Study of Pain) ще организира 15-я Световен конгрес по БОЛКА през октомври 2014, в Буенос Айрес, Аржентина. Конгресът ще привлече повече от 6,000 специалиста по болката от целия свят, които ще се срещнат в Буенос Айрес и ще представят най-новите данни в областа на болката - от лабораторни до клинична диагностика, лечение и превенция.

Тест снимка 2

Не е лесно да се определи кога пациентът страда от мигрена. Много често, става въпрос за заболяване, което вече има близък роднина и, поради това, “няма лек”. Но, може би най-важното послание на тази книга е че “Да, лек има”.. През последните години са направени важни стъпки за опознаването на физиопатологичните процеси на мигрената, въпреки че все още има неизвестни, които да се разрешат. Също така се забелязва напредък при диагностицирането на мигрената, която понастоящем въпреки своеобразието й може лесно да се открие въз основа на клинични критерии.