23-та Среща на Европейското Неврологично Общество (ENS) – 8-11 юни 2013, Барселона, Испания

ens2013.jpg

 

Предварителната програма е налична от м. октомври 2012 и включва информация за резюмета, регистрация, настаняване и пътуване. В нея има и по-детайлна информация относно обучителни курсове, workshops, презентации на случаи, научни сесии под формата на симпозиуми, орални сесии, постерни сесии и сателитни симпозиуми.  

За повече информация:

http://www.congrex.ch/ens2013/

Крайният срок за подаване на резюмета е 18 януари 2013. Резюметата могат да се изпращат само онлайн чрез сайта на конгреса (www.ensinfo.org)