Вътрешни правила

Вътрешните правила на Българско дружество по главоболие и болка за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на задължено лице по чл. 3, ал. 2, т. 17 от ЗМИП можете да прочетете тук.