Мигрена, Болка, Тензионно главоболие, Вторични главоболия, Първични главоболия, Кластърно главоболие, Хипертонично главоболие, Хидроцефалия, Болка в гърба, Травми, Радикулерни синдроми

Проф. Иван Миланов: Не подценявайте главоболието

http://www.bestdoctors.bg/article/id/847692

Пролет Велкова

Интервю с член-кореспондент проф. Иван Миланов, дмн, национален консултант по нервни болести.

 

Кога се ходи на невролог?

Проф. Иван Миланов: Болките в гърба в млада възраст са предвестник на депресия

от framar.bg - от дата: 08-12-2011 г.

  Независимо от възрастта или пола, всеки човек се е сблъсквал с най-честите болки - в шията, гърба и кръста. Кои са техните причинители, как можем да ги избегнем и защо те са опасни? Отговорите на тези и още някои въпроси дава член-кореспондент проф. Иван Миланов от MБАЛНП "Св. Наум" в София.

  - Проф. Миланов, кои са причинителите на болките в шията, гърба и кръста?

Клинична характеристика на тензионния тип главоболие в детска и юношеска възраст според диагностичните критерии на Международното дружество по главоболие – 2004г с отчитане влиянието на възрастта и пола

И. Пачева1, И. Миланов2 , И. Иванов1, Р. Стефанов3
Катедра по Педиатрия и Медицинска Генетика, МУ – Пловдив1
УСБАЛНП” Св. Наум”, София2
Катедра по Социална медицина, МУ- Пловдив3

Редки първични главоболия

Резюме

Редките първични главоболия включват hemicrania continua, първичното пробождащо главоболие, първичното главоболие при кашлица, първичното главоболие при физическо усилие, първично главоболие при сексуална активност, първичното гръмотевично главоболие, хипнагогното главоболие и новопоявилото се ежедневно главоболие. Повечето от тези главоболия са ясно дефинирани през последните години и все още не са достатъчно добре проучени. Тези главоболия са сравнително редки и се диагностицират трудно. Някои от тези главоболия наподобяват вторичните и трябва да бъдат внимателно отдиференцирани. Ипсилатерални автономни симптоми, най-често конюнктивална инекция и лакримация се наблюдават при hemicrania continua и първичното пробождащо главоболие. Главоболието при физическо усилие, оргазменото, хипнагогното, новопоявилото се ежедневно и първичното гръмотевично главоболие имат някои от характеристиките на мигрената – гадене, повръщане, фотофобия и донякъде фонофобия. Пациентите с първично главоболие при физическо усилие имат по-висока честота на мигрена и оргазмично главоболие, което предполага общи патофизиологични механизми за трите вида главоболие. Hemicrania continua се повлиява от indomethacin за разлика от останалите главоболия. 

В заключение познаването на редките първични главоболия дава възможност да се отдиференцират редица вторични главоболия, които понякога са свързани с животозастрашаващи състояния.

Качество на живот при български пациенти с мигрена

Резюме: 

Цел: Да се изследва качеството на живот и неработоспособността при български пациенти с мигрена и ефекта на профилактичното лечение.

Методи: Изследвани бяха общо 116 пациента, които имаха мигрена съгласно критериите на Международното дружество по главоболие от 2004 година и които бяха изследвани с валидизираните български версии на въпросниците MSQv2.1-Bg, QVM-Bg, SF-36v2-Bg и MIDAS-Bg.

Резултати: Резултатите показаха, че качеството на живот на пациентите с мигрена е влошено, като в най-голяма степен са засегнати психичното им здраве, социалния живот и емоциите. При тези болни работоспособността е съществено намалена, с най-отчетливо засягане на домашните и социалните им дейности, както и заниманията в свободното време. 

Заключение: Получените данни показват, че влиянието на мигрената върху индивида се „разпростира” далеч извън рамките на епизодичната силна болка по време на пристъпите. Според мнението на самите пациенти, ефектът от мигрената върху качеството им на живот е драматичен и има както физически така и психически, и социални измерения. Установихме, че качеството на живот на пациентите с мигрена е понижено ограничавайки се до изследване само на клиничен контингент мигренно болни. С валидизирането на специализираните въпросници, за оценка на качеството на живот, се дава възможност за бъдещо задълбочено изследване на състоянието на мигренно болните в общата българска популация и възможностите за ефективно лечение и профилактика. 

Ключови думи: мигрена, качество на живт, неработоспособност, профилактично лечение, въпросници.

Лечение на Кластърно главоболие

Резюме:

Тригеминалните автономни главоболия (ТАГ) представляват група първични главоболия, в чиято клинична картина се включва болка в областта на соматичните разклонения на тригеминалния нерв и автономни симптоми – белег за активиране на централни парасимпатикови пътища. Главоболията влизащи в тази група са: кластърно главоболие, пароксизмална хемикрания и SUNCT-синдром. ТАГ се характеризират със сравнително кратки (от няколко секунди до 3 часа) и стереотипни пристъпи на силно едностранно главоболие, което често се локализира орбитално или периорбитално. Лечението на кластърното главоболие е изкуство. Един медикамент може да е ефективен при един пациент, но да се окаже безполезен при друг. Много важно условие при лечението на кластърното главоболие е да бъдат изключени вторични органични причини, които често имат сходна клинична картина.

Ключови думи: кластърно главоболие, лечение

Зависимост на клиничната характеристика на мигрената в детска и юношеска възраст от възрастта, пола и начина на подбор на пациентите

И. Пачева1, И. Миланов2, И. Иванов1, Р. Стефанов3
Катедра по Педиатрия и Медицинска Генетика, МУ – Пловдив1
УСБАЛНП” Св. Наум”, София2,
Катедра по Социална медицина, МУ- Пловдив3

Общи аспекти на мигрената и превантивно лечение. Какво трябва да направя сега?

Тест снимка

Etiam pharetra, nunc non euismod tincidunt, nunc dolor gravida elit, a ullamcorper dolor arcu nec nisi. Mauris imperdiet sodales nisi sed tincidunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis laoreet augue imperdiet dolor vestibulum eget bibendum ante hendrerit. Morbi semper bibendum felis, eget lacinia neque euismod eget. Praesent eu purus nunc, id egestas justo. In dictum luctus eros vitae consequat.

Превантивно лечение. Какво трябва да направя сега?

Не е лесно да се определи кога пациентът страда от мигрена. Много често, става въпрос за заболяване, което вече има близък роднина и, поради това, “няма лек”. Но, може би най-важното послание на тази книга е че “Да, лек има”.. През последните години са направени важни стъпки за опознаването на физиопатологичните процеси на мигрената, въпреки че все още има неизвестни, които да се разрешат.

 

Syndicate content