Тензионно главоболие

Клинична характеристика на тензионния тип главоболие в детска и юношеска възраст според диагностичните критерии на Международното дружество по главоболие – 2004г с отчитане влиянието на възрастта и пола

И. Пачева1, И. Миланов2 , И. Иванов1, Р. Стефанов3
Катедра по Педиатрия и Медицинска Генетика, МУ – Пловдив1
УСБАЛНП” Св. Наум”, София2
Катедра по Социална медицина, МУ- Пловдив3

Syndicate content