Кластърно главоболие

Лечение на Кластърно главоболие

Резюме:

Тригеминалните автономни главоболия (ТАГ) представляват група първични главоболия, в чиято клинична картина се включва болка в областта на соматичните разклонения на тригеминалния нерв и автономни симптоми – белег за активиране на централни парасимпатикови пътища. Главоболията влизащи в тази група са: кластърно главоболие, пароксизмална хемикрания и SUNCT-синдром. ТАГ се характеризират със сравнително кратки (от няколко секунди до 3 часа) и стереотипни пристъпи на силно едностранно главоболие, което често се локализира орбитално или периорбитално. Лечението на кластърното главоболие е изкуство. Един медикамент може да е ефективен при един пациент, но да се окаже безполезен при друг. Много важно условие при лечението на кластърното главоболие е да бъдат изключени вторични органични причини, които често имат сходна клинична картина.

Ключови думи: кластърно главоболие, лечение

Syndicate content