XXI Световен Конгрес по Неврология / WORLD Congress of Neurology– Виена, Австрия, 21-26 септември 2013

top.jpg

Неврологията в ерата на глобализацията

Присъединете се към водещите невролози на Световния Конгрес по Неврология, най-голямото неврологично събитие в света. XXI World Congress of Neurology ще се състои от богата научна програма, включваща последни открития в клиничната практика и науката, изтъкнати пленарни лектори, учебни курсове, workshops, лекции.

Състоящ се в сърцето на Европа, WCN 2013 ще партнира на European Federation of Neurological Societies и the Austrian Society of Neurology, с цел организирането на едно незабравимо събитие в красива Виена.

За повече информация:

http://www2.kenes.com/wcn/Pages/Home.aspx