BHPS

ЧленовеБългарско Дружество по Главоболие и Болка - членове:

Росен Хаджииванов: гр. Смолян, ДКЦ Смолян Неврофизиологичен кабинет, ЕМГ и ЕП. НО към МБАЛ Смолян; е-мейл: r_hadzhiivznov@abv.bg; tel: 0887743979 ; УИН 2200000292
Милена Петрова Крушарска: гр. Димитровград, ул. Трети март 112; тел: 0889214912; е-мейл: dr_krusharska@abv.bg; УИН 2700000574
Виолета Михайлова: гр. Димитровград, ул. Първи май 28; тел: 0888935008; е-мейл: doctorvm@abv.bg; УИН 2700000131
Емилия Николова Сиракова: гр. Пловдив, ВМА-Пловдив; тел 0885542626; е-мейл: emilia_sirakova@mail.bg; УИН 2200000144
Живко Петков Петков: гр. Шумен, ул. Възраждане 1; тел: 0888295634; е-мейл: jivko_petkov@mail.bg; УИН 2800000211
Веселин Костадинов Русинов: гр. Бургас, УМБАЛ-Бургас; тел: 0888323958, е-майл: dokives@abv.bg; УИН 0300000164
Диана Василева Цолова: гр. София; МЦ „Главоболие“ и МДЦ „ИСУЛ“, тел: 0898506373; е-мейл: tzolovadiana@gmail.com; УИН 2300002731
Славка Иванова Данева: гр. Пловдив, ВМА – Пловдив, тел: 0899156921; е-мейл: slavadaneva@abv.bg; УИН 1700003225
Татяна Страхилова Младенова: гр. София, частен неврологичен кабинет, тел: 0885135606; е0мейл: tt7777777@abv.bg; УИН 2300009255
Кана Георгиева Принова: гр. София, ВМА-София, тел: 0888234352; е-мейл: k.prinova@yahoo.com; УИН 2300004825
Захари Иванов Захариев: гр. Пловдив УМБАЛ „Св. Георги“ - Пловдив, тел. 0888254920; УИН 1700001461
Галина Илиев Златева: гр. Добрич, ул „Христо Смирненски“ 2, тел 0888933975, е-мейл: galiazlateva@abv.bg; УИН 0900000105
Силвия Славова Славова: гр. Силистра, тел: 0888741286; тел: silvi63bg@hotmail.com; УИН 2000000209
Лидия Иванова Дренчева: гр. Бургас, тел: 0888735978; УИН 0300000666
Костадин Георгиев Бързински, гр. Пловдив тел: 0878865505; е-мейл: drkbarzinski@gmail.com; УИН 1700001914
Богалина Асенова Златарева: гр. Пазарджик, ДКЦ „Хигия“, тел: 0888777973, е-мейл: boghi_1961@abv.bg; УИН 1400000070
Светлана Георгиева Митева-Мечкарова: гр. Пазарджик, ул. „К. Величков“ 50, тел: 0899999536 , е-мейл: miteva_sv@abv.bg; УИН 1400000737
Малина Колева Инджова-Грънчарова: гр. Кърджали, тел: 0888965172, е-мейл: malina_indjova@yahoo.com; УИН 1000000177
Ара Гарабед Капрелян: гр Варна, УМБАЛ „Св. Марина“, тел: 0888745562, е-мейл: arakapri07@yahoo.com; УИН 0400000146
Димитър Богданов Масларов: гр. София, I-ва МБАЛ -София, тел: 0896660601, е-мейл: maslarovdb@abv.bg; УИН 2300002851
Румяна Игнатова Додовска: гр. София, ДКЦ 6, тел: 0888652420, е-мейл: li_dodovska@abv.bg; УИН 2300008240
Силвия Маринова Василева-Павлова, гр. София, ДКЦ 6, тел: 0888869596, е-мейл: vasileva63@abv.bg; УИН 2400000835
Петя Петкова Калъпова: гр: Ямбол, частен кабинет, тел: 0898468238, е-мейл: p.kalapova@abv.bg; УИН 2900000361
Маруся Димитрова Кунева: гр. Шумен, тел: 0888824670, е-мейл: neuron2002 (непълен); УИН 2800000364
Виктор Асенов Каралийски: гр. Пловдив, УМБАЛ „Каспела“, тел: 0885222602, е-мейл: vkaraliyski@gmail.com; УИН 1700005252
Лилия Иванова Илиева: гр. Плевен, МБАЛ „Св. Пантелеймон“, тел: 0888548063, е-мейл: d_rilieva@abv.bg; УИН 1600000844
Спаска Лазарова Кръстева, гр. Пловдив, УМБАЛ „Каспела“ тел: 0883366190, е-мейл: spaska_krysteva@abv.bg; УИН 1400001005
Пенка Атанасова Атанасова, гр. Пловдив, УМБАЛ „Св. Георги“, тел: 0888837352, е-мейл: p_a7@abv.bg; УИН 1700002787
Христина Захариева Димитрова, гр. София, ВМА; тел: 08888931140, е-мейл: drhrisi@abv.bg; УИН 2300009560
Надка Илиева Цакова, гр. София, ДКЦ 22, тел: 0888890269, е-мейл: drzakova@abv.bg; УИН 2300006718
Вълчо Илиев Найденов, гр. Пловдив, УМБАЛ „Каспела“, тел: 0888255071, е-мейл: val.nay@mail.bg; УИН 1700000723
Елена Димитрова Георгиева, гр. Монтана, МБАЛ Сити клиник, Климика „Св. Георги“, тел: 0898460670, е-мейл: elena.dimitrova@abv.bg; УИН 1300000162
Мариела Павлова Божилова, гр. Перник, тел: 0888716615, е-мейл: m.bojilova777@gmail.com; УИН 1500000290
Марияна Иванова Бързинска, тел: 0888642619, е-мейл: drbrazinska@gmail.com; УИН 1700002384
Таня Иванова Митева, гр. Търговище, МБАЛ-Търговище, тел: 0887213997, е-мейл: ti_miteva@abv.bg;УИН 2600000338
Георги Симеонов Шуманов, гр. Хасково, тел: 0889322267, е-мейл: shumanov_g@abv.bg; УИН 2700000189
Марияна Стефанова Вълчева, гр. Хасково, тел: 0886849940, е-мейл: vulcheva.mariana.6@abv.bg; УИН 2700000565
Иво Радославов Райчев, гр. София, УМБАЛНП „Св. Наум“, тел: 0888522115, oclz_010@abv.bg; УИН 2300004396
Румяна Николова Кузманова, гр. София, УМБАЛНП „Св. Наум“, тел: 0888374963, е-мейл: rumyana_kuzmanova@abv.bg; УИН 2300008262
Иван Вълчев Иванов, гр. София, тел: 0888287944, е-мейл: ivan.ivanov64@gmail.com; УИН 2400000909
Габриела Филипова Чалова, гр. София, 0888471606, е-мейл: gabriela.chalova@gmail.com; УИН 2300002065
Алим Владимирович Измайлов (?), гр. Плевен, тел: 0895326743, е-мейл: alim_bg@yahoo.com; УИН 1600001962
Борислава Крумова Василева, гр. София, 0897956149, е-мейл: borislava.krumova@dir.bg; УИН 0600000041
Стефан Савчев Багиловски: гр. Враца, 0888205101, е-мейл: dr.bogilovski@abv.bg УИН 0700000701
Соня Иванова Христова: гр. София, УМБАЛНП „Св. Наум“, тел: 0887408006, е-мейл: ivanovasonia@gmail.com; УИН 2300008748
Пенчо Николов Колев, гр. София, УМБАЛНП „Св. Наум“, тел: 0888973968, е-мейл: penchokolev@gmail.com; УИН 2300007446
Александър Господинов Гиритлиев, гр. Пловдив, МБАЛ Пловдив, тел: 0888442331, е-мейл: alexandar_giritliev@abv.bg; УИН 1700000044
Христина Спиридонова Чилингирова-Игнатиева, гр. Пазарджик, 0888648381, e-mail: chilingirova.kristina@abv.bg; УИН 1400000863
Божидар Маргаритов Каев, гр: Смолян, тел: 0889254664, е-мейл: kаev2008@abv.bg; УИН 2200000050
Мариана Василева Кучева, гр. Плевен, УИН 1600000924
Васил Петров Тодоров: гр. София, УМБАЛНП „Св. Наум“, тел: 0888137988, е-мейл: v_todorov_1986@abv.bg; УИН 2300012573
Ивета Манолова Райчевска-Иванова, гр. Пловдив, тел: 0885658977, е-мейл: yvettarai@gmail.com; УИН 1700004323
Милвена Костадинова Коева, гр. Пловдив, 0888769518, e-mail: koeva_milneva@abv.bg; УИН 1700002420
Недко Иванов Чудомиров, гр. Пловдив, 0888847488, е-мейл: drnch@abv.bg; УИН 1700002582
Иван Господинов Миланов, дмн, гр. София, УМБАЛНП „Св. Наум“; УИН 2300004153
Параскева Костова Стаменова, дмн, гр. София, УМБАЛНП „Св. Наум“; УИН 2300007375
Веселина Тихомирова Грозева, гр. София, УМБАЛНП „Св. Наум“, тел: 0887211751, е-мейл: v.grozeva@yahoo.com; УИН 1900000896
Олга Маринова Ставрева, МБАЛНП "Св. Наум" София, УИН 2300012722
Елена Бориславова Чорбаджиева, МБАЛНП "Св. Наум" София; УИН 0200000952
Венета Сашова Божинова, МБАЛНП "Св. Наум" София; УИН 2300001569
Анастасия Костадинова Шокова, МБАЛНП "Св. Наум" София, УИН 2200000009
Николай Лазаров Топалов, МБАЛНП "Св. Наум" София, УИН 2300007098
Вероника Теодорова Дженева, МБАЛНП "Св. Наум" София, УИН 2300013792
Ксения Хрисова Кметска-Шотекова, МБАЛНП "Св. Наум" София, УИН 2300005258
Емил Георгиев Милушев, МБАЛНП "Св. Наум" София. УИН 2300003622
Огняна Валентинова Бургазлиева, МБАЛНП "Св. Наум" София, УИН 2300013180
Маргарита Юриева Желязкова, МБАЛНП "Св. Наум" София, тел 0889035487, е-мейл: margo_8@mail.bg, УИН 2300012711
Ирина Цветанова Стефанова, МБАЛНП "Св. Наум" София, УИН 2300011491
Михаела Владимирова Сергеева, МБАЛНП "Св. Наум" София, УИН 2300012210
Елена Николова Заякова, МБАЛНП "Св. Наум" София,
Антоанета Стефанова Теофилова, гр. Шумен ул "Черешово топче" 2, тел 054 800 057, 0887475112, е-мейл: teofilova12@abv.bg, УИН 2800000018
Боряна Малева Балинова-Лазарова, ВМА-МБАЛ-Варна, тел: 0888100079, е-мейл: boriana_md@abv.bg, УИН 0400000240
Mаруся Димитрова Кунева, гр. Шумен, ГПСМП, е-мейл: nevron@mail.bg
Мая Михайлова Колева, МБАЛНП "Св. Наум" София , УИН 0400003660
Огняна Божидарова Донева гр. Шумен, ДКЦ-1, к-т 211 тел: 0888684789; е-мейл: ogniana@mail.bg, УИН 2800000421
Любомир Костадинов Кайтазки, гр. София, УИН 2300005589
Петър Ангелов Дамянов, гр. София, УИН 2300007510
Нино Томов Чаушев. Гр. София, УИН 2300011423
Илияна Христова Пачева-Хаджиева. Гр. Пловдив, УИН 1700001734
Даниела Димова, гр. София, МБАЛНП „Св. Наум“, УИН 2300002528
Десислава Стоянова Наева. Гр. София, УИН 2400001037
Венцислава Иванова Недева, гр. София, УИН 2300001616
Николай Михнев Михнев, гр. София, УИН 2300011242
Мартин Николаев Марков, гр. София, УИН 2300010966
Йоана Василева Докова, гр. София, УИН 2300010968
Ирена Василева Велчева, гр. София, УИН 2300004535
Мария Петрова Стоянова, гр. Момчилград, УИН 1000000192
Пенка Жекова Чакърова-Мавродиева. Гр. Кърджали, УИН 1000000243
Вилиян Христов Габровски, гр. Варна, УИН 0400000452
Таня Костова Каракашян, гр. Пловдив, УИН 1700003470
Любомира Георгиева Първанова. Гр. Свищов, УИН 0500000234
Мария Бранимирова Стоянова-Миленкова, УИН 2300010942
Николай Димитров Марков, гр. София, УИН 2300007044
Теодора Евгениева Евденова, гр. София, УИН 2300011260
Невена Каменова Каменова, гр. София, УИН 1300000612
Александър Армандо Анкович, гр. Велико Търново, УИН 0500000003
Георги Петров Гозманов, гр. Пловдив, УИН 1700000853
Пресиян Константинов Дюкмеджиев, гр. Варна, УИН 0400002088
Ивелина Христова Ръцева, гр. Нови Пазар, УИН 2800000259
Радостина Викторова Каназирска, гр. Пловдив, УИН 1700002983
Сашо Христов Кастрев, гр. Благоевград, УИН 0200000718
Лора Божидарова Бакърджиева-Щиркова, гр. Варна, УИН 0400001449
Стоянка Владимирова Вучкова-Стаменова, гр. Плевен, УИН 1600001431
Борислав Йорданов Иванов, гр. Видин, УИН 0600000038
Марин Кънчев Станоев, гр. Варна, УИН 0400001562
Венета Цветкова Цановска, гр. Плевен, УИН 1600000253
Пенка Колева Златанова-Балева, гр. Бургас, УИН 0300000924
Николай Златков Калайджиев УИН 2300014262
Карина Анатолиева Атанасова УИН 2300014398
Нора Христова Христова УИН 2300014400
Наталия Ивова Горанова УИН 2300010472
Цветомир Дамянов Асенов УИН 2300013780
Елена Нинкова Заякова